Wandelpaden Ooijpolder gered

Foto: Landwaard 

 

 

 

 

 

Wandelliefhebbers van de boerenlandpaden in de Ooijpolder kunnen opgelucht ademhalen. Vijftien boeren in de Ooijpolder dreigden het wandelpad over hun land onder te ploegen, als de provincie Gelderland niet met de beloofde vergoeding over de brug kwam. Door een toezegging van ruim 4,5 miljoen door de Stichting Landschapskapitaal (SLK) voor het natuurgebied, blijft het vijftien kilometer tellende wandelpad nu de komende dertig jaar een feit.

Tevens is door SLK 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en het onderhoud van het aangrenzende natuurgebied in Groesbeek, waar een aansluitend wandelgebied zal worden gerealiseerd. Samen met Ooijpolder vormt Groesbeek onderdeel van een `pilotproject` binnen het `Deltaplan landschap`. Het Deltaplan is een initiatief van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en gericht op duurzame ontwikkeling en behoud van Nederlands natuurgebied.

De ministeries van LNV en VROM, en de Provincie Gelderland hebben voor het gebied Ooijpolder-Groesbeek subsidie beschikbaar gesteld, dat verder is aangevuld met fondsen uit de SLK. SLK is een samenwerking tussen de provincie Gelderland, gemeentes Nijmegen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen, private partijen Royal Haskoning, Rabobank en geinitieerd door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

SLK legt uit dat zij de grondeigenaren van Ooijpolder-Groesbeek zien als de `belangrijkste steunpilaren van het hele ontwikkelingsplan`: `Met de eigenaren worden afspraken gemaakt over de aanleg van onder meer extra heggen, moerasoevers, bloemrijke akkerranden en wandelpaden. Door de grotere aanwezigheid van dit soort waardevolle landschapselementen zal ook de diversiteit aan dieren de komende jaren verder kunnen toenemen; zo zullen patrijzen, salamanders, kerkuilen, hazen en reeën zich in het verbeterde landschap nog beter thuis gaan voelen. Uiteraard worden in de contracten ook goede afspraken gemaakt met betrekking tot het beheer van het landschap. De overeenkomsten worden afgesloten voor de duur van dertig jaar. Dit biedt niet alleen de grondeigenaar zekerheid, maar hiermee wordt tevens het duurzame beheer van het gebied op de lange termijn veilig gesteld. Op deze manier profiteren ook toekomstige generaties van deze landschapsverbeteringen.`

Bron: De Gelderlander, 16 februari 2012; Stichting Landschapskapitaal, www.landskapitaal.nl; Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, www.nederlandscultuurlandschap.nl